Технічне обстеження приміщень на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

1 марта 2021

Компанія “Симетрія 3Д” проводить технічне обстеження приміщень на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

Згідно даним вимогам, при проектуванні, будівництві нових та реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення існуючих житлових будинків і громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення в повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності та безпеки всіх користувачів послуг, включаючи людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН).

Доступність для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) повинна забезпечуватися:

- фізичною можливістю та зручністю потрапляння та пересування будівлею, кожним із приміщень та прилеглою територією, які задіяні в наданні послуг;

- фізичною безпекою при потраплянні на об'єкт і пересуванні в ньому та прилеглою територією;

- можливістю вільного одержання інформації про об'єкт і послуги, що надаються;

- вільною навігацією по об'єкту та прилеглій території.

Так само повинні бути забезпечені:

- доступність місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодність переміщення всередині будівель і споруд всіх користувачів, в тому числі людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН);

- безпека шляхів руху, включаючи евакуаційні маршрути;

- доступність місць праці всіх співробітників, в тому числі людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН);

- своєчасне отримання людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги.

Підтвердження доступності приміщень та будівель для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) потрібне перш за все суб'єктам господарювання, які займаються банківською і освітньою діяльністю, торгівлею ліками і алкоголем, медичною та ветеринарною практикою, туроператорською діяльністю і перевезенням пасажирів.

Аптеки та їх структурні підрозділи повинні забезпечити можливість безперешкодного руху для всіх без виключення користувачів послуг, включаючи людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) та відповідати нормам та ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

Згідно з пунктом 165 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ від 30.11.2016 р № 929, ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, створює необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших МГН в приміщення відповідно до ДБН, правил і стандартів.

Фінансові установи. Згідно з пунктом 28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою КМУ від 07.12.2016 р № 913, приміщення, в яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), повинні бути доступні для осіб з інвалідністю та інших МГН відповідно до державних будівельних нормам, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, зареєстрований в Мінрегіонбуд. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується в доступному місці для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

Для отримання фінансовою установою ліцензії, необхідно мати підтверджуючі документи - Звіт експерта, в якому би зазначалося, що за місцем здійснення діяльності створені необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: 2018.

Підставою для висновку про наявність доступності осіб з інвалідністю та інших МГН в приміщення є документальне підтвердження фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд (експерта), який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

При обстеженні об'єкта нашим експертом, розглядаються основні завдання:

- візуальне обстеження технічного стану будівельних конструкцій та елементів будівлі;

- виконання обмірювальних робіт;

- перевірка відповідності існуючих конструкцій вимогам ДБНВ.2.2-40: 2018 «Інклюзивна будівель і споруд. Основні положення";

- оформлення Звіту про доступність інвалідам та іншим МГН.

Якщо вхідна група, приміщення, санвузли - сама будівля вцілому не відповідають вимогам ДБН - експерт вказує це в звіті. Для провадження діяльності необхідно усунути всі без винятку невідповідності і забезпечити повну доступність для споживачів, в тому числі інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

Читайте також:

Эко-стиль в дизайне интерьера

Как выбрать : студия дизайна или частный дизайнер?

Симметрия в дизайне интерьера!

Зачем нужен дизайн - проект?

Грамотная подготовка к ремонту: простой алгоритм действий

Как объяснить дизайнеру, какой интерьер вы хотите?

Дизайнерский ремонт.

Что входит в стоимость дизайна интерьера?

Симметрия в дизайне интерьера.

Дизайн-проект интерьера квартиры-студии или однокомнатной квартиры, советы дизайнера.

Как визуально расширить пространство.

Грамотная подготовка к ремонту: простой алгоритм действий.

Как скрыть дверь в дизайне интерьера.

Как выбрать : студия дизайна или частный дизайнер?

Симметрия в дизайне интерьера!

Зачем нужен дизайн - проект?

Как объяснить дизайнеру, какой интерьер вы хотите?