Доступність інвалідам та іншим маломобільним групам населення до закладів надання медичних послуг, в тому числі клінік.

12 марта 2021


Доступність інвалідам та іншим маломобільним групам населення - одна з обов’язкових умов для видачі ліцензії на надання медичного обслуговування населення, як в державних, так і в приватних медичних закладах України. Згідно з постановою КМУ від 28 березня 2018 року №391, медичні установи зобов’язані забезпечити доступність інвалідам та іншим маломобільним групам населення в повному обсязі до загальної будівлі, кожного із приміщень, в яких надаються послуги, а також забезпечити необхідними санвузлами, проїздами та місцями на стоянці, згідно діючому законодавству України.

Згідно ПОСТАНОВИ від 25 квітня 2018 р. № 410:

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

...Установити, що:

до 31 грудня 2020 р. заклад охорони здоров’я або фізична особа — підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають скановану копію звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;....

Після 31 грудня 2020 року посилено контроль щодо захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності та надання максимально рівних умов життєдіяльності для всього населення нашої країни.

Тому рекомендуємо завчасно подбати про забезпечення вільного доступу до об'єкту надання медичних послуг, а також попередньо провести технічне обстеження і підготувати необхідні документи про доступність людей з обмеженими фізичними можливостями до всіх приміщень клініки. 

В даному питанні зможе допомогти ТОВ “Симетрія 3Д”, яка з задоволенням підготує для Вас необхідні документи, висновок в стислі строки. Наш експерт має всі необхідні сертифікати, входить в

РЕЕСТР “Експертиза в будівництві” МІНРЕГІОНБУД.

При обстеженні на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» розглядаються основні завдання, а саме:

- візуальне обстеження технічного стану будівельних конструкцій і елементів будівлі;

- виконання обмірювальних робіт;

- перевірка відповідності існуючих конструкцій вимогам ДБН В.2.2- 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- оформлення Звіту про технічне обстеження.

Термін виконання даного Звіту становить від 3 до 15 робочих днів.

Вартість виконання робіт залежить від площі приміщення і об’єму робіт.

Згідно міжнародної конвенції про права осіб з інвалідністю, суб'єкти господарювання повинні забезпечити безперешкодну доступність до будівель, в тому числі медичних клінік, незалежно від їх форми власності.

Згідно статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів надання послуг.

З 1 квітня 2019 року за наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.11.2018 року №327 набрали чинності нові Державні будівельні норми – ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

В них говориться, що приміщення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, повинні відповідати нормам вказаних ДБН щодо обов’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для інвалідів та інших маломобільних груп населення.

Доступність має бути забезпечена не тільки для осіб з обмеженими фізичними можливостями, а й для осіб з тимчасовою втратою здоров'я, вагітних жінок, населення з колясками та людей похилого віку.

Згідно пункту 14 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2018 року №410, з 01 січня 2021 року пропозиція суб’єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на зазначених в оголошенні умовах, зокрема, повинна містити скановані копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадить свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Документ, який підтверджує доступність особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення може бути у вигляді експертного висновку, декларації чи акту про введення в експлуатацію для нових будівель.

Висновки, які підтверджують доступність окремої частини будівлі ( наприклад відповідність вхідної групи, наявність пандусу, чи ін.) не будуть прийматися до уваги при заключенні договору на медичне обслуговування.

Читайте також:

Технічне обстеження приміщень на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

Эко-стиль в дизайне интерьера

Как выбрать : студия дизайна или частный дизайнер?

Симметрия в дизайне интерьера!

Зачем нужен дизайн - проект?

Грамотная подготовка к ремонту: простой алгоритм действий

Как объяснить дизайнеру, какой интерьер вы хотите?

Дизайнерский ремонт.

Что входит в стоимость дизайна интерьера?

Симметрия в дизайне интерьера.

Дизайн-проект интерьера квартиры-студии или однокомнатной квартиры, советы дизайнера.

Как визуально расширить пространство.

Грамотная подготовка к ремонту: простой алгоритм действий.

Как скрыть дверь в дизайне интерьера.

Как выбрать : студия дизайна или частный дизайнер?

Симметрия в дизайне интерьера!

Зачем нужен дизайн - проект?

Как объяснить дизайнеру, какой интерьер вы хотите?